Zapowiadają się zmiany w Polskim Hymnie i symbolach narodowych

Zapowiadają się zmiany w Polskim Hymnie i symbolach narodowych

7 października 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Uporządkowanie stanu prawnego dot. wykorzystania symboli państwowych – flagi i godła RP, a także modyfikację tekstu hymnu Polski – polegającą na zmianie kolejności drugiej i trzeciej zwrotki – zakłada przygotowany przez MKDNiS projekt ustawy, które we wtorek opublikowano na stronach RCL.

Propozycja – poza wprowadzeniem wzorów symboli państwowych zgodnych ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi – przewiduje, że druga zwrotka hymnu Mazurka Dąbrowskiego będzie zaczynała się od słów ” Jak Czarnecki do Poznania „, a nie jak dotychczas ” Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę „. PAP nieoficjalnie dowiedział się w resorcie kultury, że zmiana ta jest powrotem do źródłowej postaci Mazurka Dąbrowskiego, którego słowa napisał Józef Wybicki.

Obecnie projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej skierowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do konsultacji publicznych. Resort tłumaczy, że ustawa ma przede wszystkim dostosować symbole państwowe do wymogów do nowych technologii cyfrowych oraz wprowadzić korekty od dawna postulowane przez heraldyków i muzykologów – w przypadku hymnu narodowego. Ustawa ma zastąpić dotychczasową regulację z 1980r.

„Nadrzędnym celem projektowania ustawy jest uporządkowanie stanu prawnego dotyczącego wykorzystywania przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wprowadzenia wzorów symboli państwowych, zgodnych ze współczesnymi  technikami drukarskimi i graficznymi ” – czytamy w uzasadnieniu projektu, w którym przypomniano też, że kwestia uporządkowania symboliki państwowej RP podnoszona jest od wielu lat.
Zmiany w Hymnie

Zmiany mają dotyczyć także Mazurka Dąbrowskiego, którego słowa 1797 r. napisał Józef Wybicki. Jeden z załączników do projektowanej ustawy zawiera – jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy – „tekst literacki hymnu Rzeczypospolitej Polskiej ze zmianą zaproponowaną przez panel ekspertów dotyczącą zmiany kolejności drugiej i trzeciej zwrotki”. W propozycji druga zwrotka hymnu zaczyna się od słów „Jak Czarnecki do Poznania”.

„Publiczne wykonywanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej powinno być zgodne z tekstem literackim” – zapisano w projekcie ustawy.

Mazurka Dąbrowskiego, czyli Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, poeta Józef Wybicki napisał między 16 a 19 lipca 1797 r. podczas pobytu polskich legionów w Reggio Emilia (w ówczesnej Republice Cisalpińskiej). Początkowo Mazurek Dąbrowskiego składał się z sześciu zwrotek, z których pierwsza zaczynała się od słów „Jeszcze Polska nie umarła”, druga od „Jak Czarnecki do Poznania”, trzecia od „Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę”. Najczęściej podaje się, że po raz pierwszy publicznie Mazurka Dąbrowskiego odśpiewano 20 1797 r.

Projekt nowej regulacji – jak podsumowano – ma znaczenie powszechne i równie szerokie oddziaływanie. „Podstawowe zmiany wymuszone przez ustawę to:

  1. Wymiana używanych flag; używanych herbów; tablic z herbem;
  2. Wprowadzenie nowych wzorów dokumentów, uwzględniających nowy wzór herbu (np. świadectw; paszportów);
  3. Stopniowa wymiana umundurowania służb używających herbu bądź barw państwowych;
  4. Wymiana pieczęci na nowy wzór herbu – głosi OSR. Koszty regulacji – jak oszacowano w punkcie OSR pt. „Wpływ na sektor finansów publicznych” wyniosą 147,8 mln zł w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian.
  5. Ostatecznie – jak zakładają twórcy projektu – „rezultatem będzie ujednolicenie w perspektywie lat 2021 – 2023 r. i kolejnych stosowanego w państwie przez administrację publiczną – w swojej identyfikacji wizualnej, wizerunku polskich symboli państwowych”.

Źródło: PAP/Norbert Nowotnik, Katarzyna Krzykowska

Komentarze Facebook