Projekt Społecznej Informacji Turystycznej zakończony

Projekt Społecznej Informacji Turystycznej zakończony

9 października 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Mamy to! Zakończyliśmy projekt Społecznej Informacji Turystycznej! Działanie, podczas którego nasi seniorki i seniorzy uczyli się, jak twórczo i pewnie opowiadać o Chełmno – miasto zakochanych.

Zespołowi podziękowania i wyróżnienia wręczył dziś burmistrz Artur Mikiewicz.
Społeczna Informacja Turystyczna to jeden z pomysłów mieszkańców wypracowanych podczas konsultacji, które realizowaliśmy w ramach projektu PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2.
Projekt pn. „Społeczna Informacja Turystyczna (skrót SIT)” w Chełmnie, realizowany jest przez Gminę Miasto Chełmno na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr 2020/G/1/8/LGD w ramach naboru w ramach LSR na lata 2016-2023 dla obszaru LGD Chełmno, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskie na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

źródło: UM Chełmno, fot. Klaudia Peplińska

Komentarze Facebook